Władze SEN

Zarząd

W trakcie założycielskiego walnego zgromadzenia członków wybrano zarząd stowarzyszenia w składzie:

Joanna Rybacka-Barisic - prezes

Robert Waraksa - v-ce prezes

Anton Florijan Barisic - członek zarządu

Asia.