O SEN

Witamy na stronie SEN Stowarzyszenia Edukacji Nieformalnej.

SEN powstało w październiku 2006 roku. Pomysłodawcami była grupa aktywnych osób z Olsztynka, Warszawy i Chorwacji.

Działania

Działalno¶ć SEN jest skierowana w kierunku młodzieży. Obecny celem działań jest aktywizacja młodzieży do podejmowania lokalnych inicjatyw, rozwój polityki młodzieżowej na terenie gminy Olsztynek oraz promowanie współpracy międzynarodowej.

Misja

Wzmacnianie potencjału jednostek poprzez niefrmalną edukację i uczenie ustawiczne oraz partycypację w zrównoważonym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Wizja

Nasze działania przyczynią się do stworzenia ¶rodowiska, w ktorym jednostki i grupy społeczne mają równe możliwości w kreowaniu dobrobytu społecznego.

Asia.